Document 3351-IV, first version — Adoption on January 17, 2006
( Attention! This version is not current. Go to the current one? )

                                                          
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про внесення зміни до статті 19 Закону
України "Про Єдиний митний тариф"
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2006, N 19-20,
ст.163 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
1. У пункті "о" статті 19 Закону України "Про Єдиний митний
тариф" ( 2097-12 ) (Відомості Верховної Ради України, 1992 р.,
N 19, ст. 259; 2001 р., N 30, ст. 143; 2004 р., N 14, ст. 195):
цифри і слова:
"4703 21 00 00 Целюлоза з деревини, натронна чи сульфатна, крім
розчинних сортів, невибілена з хвойних порід"
замінити цифрами і словами:
"4703 21 00 00 Целюлоза з деревини, натронна чи сульфатна, крім
розчинних сортів, напіввибілена або вибілена з
хвойних порід".
2. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

Президент України В.ЮЩЕНКО
м. Київ, 17 січня 2006 року
N 3351-IVon top