Document 3350-XII, valid, current version — Adoption on June 30, 1993
( Last event — Entry into force, gone July 26, 1993. Take a look at the history? )

                                                          
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про внесення змін і доповнень до Кодексу
України про адміністративні правопорушення

( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1993, N 34, ст.354 )

У зв'язку з прийняттям Закону України "Про державну
статистику" ( 2614-12 ) Верховна Рада України
п о с т а н о в л я є:
Внести до Кодексу України про адміністративні правопорушення
( 80731-10, 80732-10 ) (Відомості Верховної Ради УРСР, 1984 р.,
додаток до N 51, ст.1122; 1985 р., N 17, ст.415, N 24, ст.553,
N 44, ст.1056; 1986 р., N 15, ст.326, N 27, ст.539, N 52, ст.1057;
1987 р., N 12, ст. 226, N 25, ст.ст.453, 454, N 35, ст.674, N 49,
ст.1009, N 50, ст.1016; 1988 р., N 33, ст.808, N 52, ст.1184; 1989
р., N 19, ст.182, N 22, ст.236, N 49, ст.673; 1990 р., N 5,
ст.ст.59, 60, N 12, ст.194, N 18, ст.278, N 20, ст.313, N 22,
ст.367, N 34, ст.501; 1991 р., N 7, ст.45, N 8, ст.56, N 11,
ст.106; Відомості Верховної Ради України, 1991 р., N 39, ст.514,
N 40, ст.527, N 45, ст.600; 1992 р., N 5, ст.40, N 32, ст.457,
N 35, ст.511, N 39, ст.570; 1993 р., N 18, ст.189) такі зміни і
доповнення:
1. Доповнити Кодекс статтею 244-3 такого змісту:
"Стаття 244-3. Органи державної статистики
Органи державної статистики розглядають справи про
адміністративні правопорушення, пов'язані з порушенням порядку
подання статистичних даних (стаття 186-3).
Від імені органів державної статистики розглядати справи і
накладати адміністративні стягнення мають право Міністр статистики
України та його заступники, начальники управління статистики
Республіки Крим, обласних, Київського та Севастопольського міських
управлінь статистики, районних, міських відділів статистики та їх
заступники".
2. У статті 221 виключити цифри "186-3".
3. У статті 255: із частини першої виключити абзац такого змісту: "органів державної статистики (стаття 186-3)"; частину другу після цифр "244-2" доповнити цифрами "244-3".

Президент України Л.КРАВЧУК
м. Київ, 30 червня 1993 року
N 3350-XIIon top