Document 335-VIII, valid, current version — Adoption on April 21, 2015
( Last event — Entry into force, gone April 25, 2015. Take a look at the history? )

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення зміни до Закону України "Про прокуратуру" щодо відтермінування набрання чинності

(Відомості Верховної Ради (ВВР), 2015, № 25, ст.198)

Верховна Рада України постановляє:

1. У пункті 1 розділу XII "Прикінцеві положення" Закону України "Про прокуратуру" (Відомості Верховної Ради України, 2015 р., № 2-3, ст. 12) слова "через шість місяців з дня його опублікування" замінити словами і цифрами "з 15 липня 2015 року".

2. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

Президент України

П.ПОРОШЕНКО

м. Київ
21 квітня 2015 року
№ 335-VIII
on top