Document 3349-XII, current version — Adoption on June 30, 1993

                                                          
П О С Т А Н О В А
ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ
Про порядок введення в дію Закону
України "Про карантин рослин"

( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1993, N 34, ст.353 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
1. До приведення законодавства у відповідність із Законом
України "Про карантин рослин" ( 3348-12 ) законодавчі та інші
нормативні акти застосовуються в частині, що не суперечить цьому
Закону.
2. Кабінету Міністрів України до 1 грудня 1993 року: - підготувати і подати на розгляд Верховної Ради України
пропозиції про зміни і доповнення до законодавчих актів України,
що випливають із Закону України "Про карантин рослин" ( 3348-12 ); - привести рішення Уряду України у відповідність з цим
Законом; - забезпечити перегляд і скасування міністерствами і
відомствами України їх нормативних актів, що суперечать цьому
Закону. Відповідно до компетенції видати правові акти, передбачені
Законом України "Про карантин рослин" ( 3348-12 ): - до 1 жовтня 1993 року затвердити Статут державної служби
з карантину рослин України; - до 1 вересня 1993 року затвердити Положення про формений
одяг інспекторів з карантину рослин, порядок і строки його
носіння; - до 1 листопада 1993 року затвердити розцінки на
інспектування підкарантинних матеріалів, платних послуг
підприємствам, організаціям та громадянам; - до 1 січня 1994 року вирішити питання щодо членства України
в міжнародних організаціях по карантину і захисту рослин.

Голова Верховної Ради України І.ПЛЮЩ
м. Київ, 30 червня 1993 року
N 3349-XIIon top