Document 3336-IV, valid, current version — Adoption on January 12, 2006
( Last event — Entry into force, gone March 2, 2006. Take a look at the history? )

                                                          
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про внесення зміни до статті 294 Кодексу України
про адміністративні правопорушення
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2006, N 19-20,
ст.160 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
1. Частину першу статті 294 Кодексу України про
адміністративні правопорушення ( 80731-10, 80732-10 ) (Відомості
Верховної Ради УРСР, 1984 р., додаток до N 51, ст. 1122) доповнити
словами "його першим заступником або заступниками".
2. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

Президент України В.ЮЩЕНКО
м. Київ, 12 січня 2006 року
N 3336-IVon top