Document 3335-XII, current version — Adoption on June 30, 1993

                                                          
П О С Т А Н О В А
ПРЕЗИДІЇ ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ
Про проект Постанови Верховної Ради України про
розмежування власності на нерухомі об'єкти
культурної спадщини України

Президія Верховної Ради України п о с т а н о в л я є:
Проект Постанови Верховної Ради України про розмежування
власності на нерухомі об'єкти культурної спадщини України внести
на розгляд Верховної Ради України.

Голова Верховної Ради України І.ПЛЮЩ
м. Київ, 30 червня 1993 року
N 3335-XIIon top