Document 3334-VI, valid, current version — Revision on November 7, 2015, on the basis - 580-VIII

                                                          
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про внесення змін до деяких законів України
щодо вдосконалення організаційно-правових основ
боротьби із злочинністю та корупцією
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2011, N 45, ст.485 )
{ Із змінами, внесеними згідно із Законом
N 580-VIII ( 580-19 ) від 02.07.2015, ВВР, 2015, N 40-41, ст.379 }

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
1. Внести зміни до таких законів України:

{ Підпункт 1 пункту 1 втратив чинність на підставі Закону
N 580-VIII ( 580-19 ) від 02.07.2015 }

2) у Законі України "Про оперативно-розшукову діяльність"
( 2135-12 ) (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., N 22,
ст. 303 із наступними змінами):
абзац другий частини першої статті 5 після слів "спеціальними
підрозділами по боротьбі з організованою злочинністю" доповнити
словами "підрозділами внутрішньої безпеки";
у статті 9:
у частині першій слова "начальником органу внутрішніх справ,
служби безпеки" замінити словами "начальником органу внутрішніх
справ, підрозділу внутрішньої безпеки МВС, органу Служби безпеки
України";
у частині третій слова "начальником або уповноваженим
заступником начальника органу внутрішніх справ, служби безпеки"
замінити словами "начальником або уповноваженим заступником
начальника органу внутрішніх справ, підрозділу внутрішньої безпеки
МВС, органу Служби безпеки України";
3) у частині сьомій статті 9 Закону України "Про
організаційно-правові основи боротьби з організованою злочинністю"
( 3341-12 ) (Відомості Верховної Ради України, 1993 р., N 35,
ст. 358; 2011 р., N 18, ст. 120) слова "внутрішньої безпеки"
виключити.
2. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його
опублікування.

Президент України В.ЯНУКОВИЧ
м. Київ, 12 травня 2011 року
N 3334-VIon top