Document 333-VII, valid, current version — Adoption on June 18, 2013
( Last event — Entry into force, gone July 10, 2013. Take a look at the history? )

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення зміни до статті 14 Закону України "Про екстрену медичну допомогу"

(Відомості Верховної Ради (ВВР), 2014, № 14, ст.242)

Верховна Рада України постановляє:

1. Текст статті 14 Закону України "Про екстрену медичну допомогу" викласти у такій редакції:

"1. Фінансове забезпечення системи екстреної медичної допомоги за рахунок бюджетних коштів здійснюється відповідно до бюджетного законодавства.

2. Для розвитку та поліпшення матеріально-технічної бази системи екстреної медичної допомоги можуть залучатися кошти підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності і господарювання, а також добровільні пожертвування фізичних і юридичних осіб, благодійних організацій та об’єднань громадян, інші не заборонені законодавством джерела".

2. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

Президент України

В.ЯНУКОВИЧ

м. Київ
18 червня 2013 року
№ 333-VII
on top