Document 3322-IV, valid, current version — Adoption on January 12, 2006
( Last event — Entry into force, gone February 2, 2006. Take a look at the history? )

                                                          
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про внесення зміни до статті 133-1
Кодексу України про адміністративні
правопорушення
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2006, N 19-20,
ст.157 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
1. Статтю 133-1 Кодексу України про адміністративні
правопорушення ( 80731-10 ) (Відомості Верховної Ради УРСР,
1984 р., додаток до N 51, ст. 1122) доповнити частиною сьомою
такого змісту:
"Безпідставна відмова від передбаченого законом пільгового
перевезення громадян -
тягне за собою накладення штрафу на водіїв транспортних
засобів, громадян - суб'єктів підприємницької діяльності від
восьми до десяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян".
2. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

Президент України В.ЮЩЕНКО
м. Київ, 12 січня 2006 року
N 3322-IVon top