Document 3320-XII, valid, current version — Adoption on June 24, 1993
( Last event — Entry into force, gone July 19, 1993. Take a look at the history? )

                                                          
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про внесення доповнень до Закону України
"Про підприємництво"

( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1993, N 30, ст.324 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
Внести до Закону України "Про підприємництво" ( 698-12 )
(Відомості Верховної Ради УРСР, 1991 р., N 14, ст.168; Відомості
Верховної Ради України, 1992 р., N 48, ст.654, N 51, ст.680) такі
доповнення:
Частину другу статті 4 доповнити абзацами такого змісту:
"виготовлення і реалізація спеціальних засобів, заряджених
речовинами сльозоточивої та дратівної дії, індивідуального
захисту, активної оборони та засобів для виконання спеціальних
операцій і оперативно-розшукових заходів; створення та утримання стрілецьких тирів, стрільбищ,
мисливських стендів; створення та утримання штемпельно-граверних майстерень; виготовлення печаток і штампів".

Президент України Л.КРАВЧУК
м. Київ, 24 червня 1993 року
N 3320-XIIon top