On Strength of the Armed Forces of Ukraine in 2011
Law of Ukraine on May 12, 20113312-VI
Document 3312-VI, valid, current version — Adoption on May 12, 2011
( Last event — Entry into force, gone June 13, 2011. Take a look at the history? )

                                                          
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про чисельність Збройних Сил України на 2011 рік
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2011, N 44, ст.472 )

Відповідно до пункту 22 частини першої статті 85
Конституції України ( 254к/96-ВР ) Верховна Рада України
п о с т а н о в л я є:
Затвердити чисельність Збройних Сил України станом на
31 грудня 2011 року в кількості до 192000 осіб, у тому числі до
144000 військовослужбовців.

Президент України В.ЯНУКОВИЧ
м. Київ, 12 травня 2011 року
N 3312-VIon top