Document 33-93, valid, current version — Revision on June 1, 2012, on the basis - 4496-VI

                                                          
Д Е К Р Е Т
КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
Про порядок вилучення та реалізації вантажів, що
знаходяться у морських торговельних портах і на припортових
залізничних станціях понад установлені терміни
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1993, N 23, ст.250 )
{ Із змінами, внесеними згідно із Законом
N 4496-VI ( 4496-17 ) від 13.03.2012, ВВР, 2013, N 2, ст.4 }

З метою звільнення морських торговельних портів і припортових
залізничних станцій від вантажів, що знаходяться там понад
установлені терміни і стримують вантажооборот, Кабінет Міністрів
України п о с т а н о в л я є:
1. Установити, що у визначеному цим Декретом порядку
підлягають вилученню та реалізації:
вантажі, що знаходяться на зберіганні у морських торговельних
портах чи на припортових залізничних станціях понад установлені
договорами терміни, у разі відсутності доручення вантажовласників
(вантажовідправників) щодо подальшого їх відправлення; { Абзац
другий статті 1 із змінами, внесеними згідно із Законом N 4496-VI
( 4496-17 ) від 13.03.2012 }
вантажі, подальше відправлення яких неможливе з вини
вантажовласника (вантажовідправника) та з незалежних від морських
торговельних портів чи припортових залізничних станцій причин
(відсутність або неналежне оформлення експортної ліцензії, інших
документів, необхідних для виконання митних, санітарних та інших
правил, тощо);
вантажі, що відповідно до чинного законодавства визнані
безхазяйним майном.
2. У разі наявності в морському торговельному порту чи на
припортовій залізничній станції вантажів, зазначених в абзацах
другому і третьому статті 1 цього Декрету, порт чи станція мають
запропонувати вантажовласникові (вантажовідправникові) протягом 20
днів з моменту надіслання повідомлення про неможливість
відправлення вантажу визначитися з його відправленням або дати
згоду на вилучення та реалізацію. На підставі письмового підтвердження вантажовласника
(вантажовідправника) про повернення йому або відправлення вантажу
іншому вантажоодержувачу морський торговельний порт чи припортова
залізнична станція виконують необхідні роботи, а вантажовласник
(вантажовідправник) відшкодовує всі витрати, пов'язані із
зберіганням, переробкою, відправленням вантажу, замовленням
транспортних засобів, оформленням документів, та інші витрати. Після одержання від вантажовласника (вантажовідправника)
письмової згоди на вилучення та реалізацію вантажу, а також у разі
неодержання відповіді протягом 20 днів з моменту надіслання
повідомлення вантаж вилучається та реалізується, про що
повідомляється вантажовласникові (вантажовідправникові).
3. Рішення про вилучення та реалізацію вантажу приймається за
заявою керівника морського торговельного порту чи припортової
залізничної станції комісією, персональний склад якої
затверджується Кабінетом Міністрів України або уповноваженим ним
органом, і оформляється актом, який підписується членами комісії.
У складанні акта може брати участь вантажовласник
(вантажовідправник) або уповноважений ним представник. В акті має бути вказано найменування вантажу, його кількість,
технічні (якісні) характеристики, реквізити виготовлювача та
вантажовласника (вантажовідправника), вартість згідно з наявними
документами, а також підстави вилучення та реалізації вантажу. У
разі необхідності провадиться товарна експертиза.
4. Реалізація вилученого у вантажовласника
(вантажовідправника) вантажу здійснюється уповноваженим Кабінетом
Міністрів України органом на конкурсній основі і, як правило, за
вільно конвертовану валюту. Мінімальна вартість продукції (товарів), що входить до складу
вантажу, при її реалізації визначається на підставі відправних та
інших наявних документів за внутрішніми цінами на цю або
аналогічну продукцію (товари), які діють на момент реалізації.
5. Орган, який здійснює реалізацію вилученого у
вантажовласника (вантажовідправника) вантажу, перераховує до
Державного валютного фонду України одержану валюту за вирахуванням
тієї її частини, що спрямовується на покриття валютних витрат з
реалізації вантажу та її продаж на міжбанківському валютному ринку
для оплати витрат, пов'язаних з прийманням, зберіганням та
реалізацією цього вантажу і виплатою вантажовласникові
(вантажовідправникові) грошової компенсації вартості реалізованого
вантажу. Вартість реалізованого вантажу виплачується вантажовласникові
(вантажовідправникові) у валюті України за внутрішніми цінами на
день вилучення вантажу. Загальна сума виплат вантажовласникові (вантажовідправникові)
та підприємствам і організаціям, які забезпечували приймання,
зберігання та реалізацію вилученого вантажу, не повинна
перевищувати граничну суму надходжень вирученої валюти,
перерахованої у валюту України за поточним курсом Національного
банку України.
6. Видача ліцензій на експорт вантажів, що реалізуються,
здійснюється Міністерством зовнішніх економічних зв'язків України
як на позаквотову продукцію без оплати вивізного (експортного)
мита.
7. Якщо вантаж реалізувати неможливо, морський торговельний
порт чи припортова залізнична станція відправляють його
вантажовласникові (вантажовідправникові). У такому разі вартість
навантажувально-розвантажувальних робіт, зберігання, перевезення,
оформлення документів та інші витрати, пов'язані з відправленням
вантажу, списуються з вантажовідправника (вантажоодержувача) у
безакцептному порядку.
8. Цей Декрет набуває чинності з дня опублікування.

Прем'єр-міністр України Л.КУЧМА
Перший заступник Міністра Кабінету Міністрів України В.НЕСМІХ
м. Київ, 8 квітня 1993 року
N 33-93
Опубліковано: "Голос України", 20.04.93on top