Document 3292-VI, valid, current version — Adoption on April 21, 2011
( Last event — Entry into force, gone May 25, 2011. Take a look at the history? )


 
З А К О Н   У К Р А Ї Н И
 
Про внесення змін
до Податкового кодексу України
щодо оподаткування УЄФА
 
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2011, N 44, ст.469 )

 
     Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
     1. Внести до розділу XX "Перехідні положення" Податкового кодексу України ( 2755-17 ) (Відомості Верховної Ради України, 2011 р., NN 13-17, ст. 112) такі зміни:
 
     1) абзаци перший та п'ятий пункту 3 підрозділу 1 після слів "у період" доповнити словами "підготовки та";
 
     2) підрозділ 2 доповнити пунктом 19 такого змісту:
 
     "19. Операції з постачання УЄФА квитків та послуг, що є невід'ємною частиною квитка, тимчасово, до 1 вересня 2012 року, звільняються від оподаткування податком на додану вартість";
 
     3) підрозділ 4 доповнити пунктом 22 такого змісту:
 
     "22. Установити, що у період проведення фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу в Україні не підлягає оподаткуванню дохід (прибуток), отриманий УЄФА за результатами діяльності в Україні, у тому числі винагорода від продажу комерційних прав".
 
     2. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

 
 Президент України                   В.ЯНУКОВИЧ 
м. Київ, 21 квітня 2011 року
N 3292-VIon top