Document 3285-XII, valid, current version — Adoption on June 17, 1993

                                                          
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про внесення змін до статті 54 Закону України
"Про статус і соціальний захист громадян, які
постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи"

( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1993, N 29, ст.305 )
( Вводиться в дію Постановою ВР
N 3294-XII ( 3294-12 ) від 17.06.93, ВВР, 1993, N 29, ст.306 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
1. Викласти статтю 54 Закону України "Про статус і соціальний
захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської
катастрофи" ( 796-12 ) (Відомості Верховної Ради України,
1992 р., N 13, ст.178) в такій редакції:
"Пенсії по інвалідності, що настала внаслідок каліцтва чи
захворювання, і пенсії у зв'язку з втратою годувальника внаслідок
Чорнобильської катастрофи можуть призначатися за бажанням
громадянина із заробітку, одержаного за роботу у зоні відчуження в
1986-1990 рр., у розмірі відшкодування фактичних збитків, який
визначається згідно з законодавством, без обмеження. Обчислення і призначення пенсій по інвалідності, що настала
внаслідок каліцтва чи захворювання, і пенсій у зв'язку з втратою
годувальника внаслідок Чорнобильської катастрофи із заробітку за
межами зони відчуження провадяться на загальних підставах
відповідно до Закону України "Про пенсійне забезпечення"
( 1788-12 ). При цьому вони не можуть перевищувати: по I групі інвалідності - 36 мінімальних пенсій за віком; по II групі інвалідності - 29 мінімальних пенсій за віком; по III групі інвалідності - 18 мінімальних пенсій за віком.
В усіх випадках розміри пенсій для інвалідів, відносно яких
встановлено зв'язок з Чорнобильською катастрофою, не можуть бути
нижчими: по I групі інвалідності - 10 мінімальних пенсій за віком; по II групі інвалідності - 8 мінімальних пенсій за віком; по III групі інвалідності - 6 мінімальних пенсій за віком".
2. Зупинити дію Декрету Кабінету Міністрів України "Про
доповнення статті 54 Закону України "Про статус і соціальний
захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської
катастрофи" N 29-93 ( 29-93 ).

Президент України Л.КРАВЧУК
м. Київ, 17 червня 1993 року
N 3285-XIIon top