Document 328/95-ВР, invalid, current version — Loss of force on January 1, 2002, on the basis - 2761-III

                                                          
П О С Т А Н О В А
ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ
( Постанова втрачає чинність з 01.01.2002 року на підставі Закону
N 2761-III ( 2761-14 ) від 04.10.2001, ВВР, 2002, N 6, ст.40 )
Про порядок введення в дію Закону України
"Про операції з давальницькою сировиною у
зовнішньоекономічних відносинах"

( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1995, N 32, ст.256 )
( Із змінами, внесеними згідно з Постановою ВР
N 175/96-ВР від 06.05.96, ВВР, 1996, N 27, ст.130 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
1. Ввести в дію Закон України "Про операції з давальницькою
сировиною у зовнішньоекономічних відносинах" ( 327/95-ВР ) з дня
опублікування.
2. Кабінету Міністрів України до 1 листопада 1995 року внести
на розгляд Верховної Ради України пропозиції про приведення
законодавчих актів України у відповідність із Законом України "Про
операції з давальницькою сировиною у зовнішньоекономічних
відносинах", привести рішення Уряду у відповідність з цим Законом,
а також забезпечити перегляд і скасування міністерствами і
відомствами України їх нормативних актів, що суперечать
зазначеному Закону.
3. Закон України "Про операції з давальницькою сировиною у
зовнішньоекономічних відносинах" застосовується до правовідносин,
які виникли після набрання ним чинності. Встановити, що контракти на здійснення операцій з
давальницькою сировиною, укладені суб'єктами господарської
діяльності до 31 жовтня 1995 року відповідно до вимог Декрету
Кабінету Міністрів України від 17 травня 1993 року N 52-93 "Про
операції з давальницькою сировиною у зовнішньоекономічних
відносинах", не підпадають під дію Закону України "Про операції з
давальницькою сировиною у зовнішньоекономічних відносинах".
Погашення векселя (письмового зобов'язання) щодо контрактів,
укладених суб'єктами господарської діяльності до 31 жовтня 1995
року, здійснюється відповідно до порядку, що діяв до набрання
чинності зазначеним Законом. ( Пункт 3 доповнено абзацом другим
згідно з Постановою ВР N 175/96-ВР від 06.05.96 ) Дозволити Кабінету Міністрів України здійснювати відстрочення
оплати векселів та погашення письмових зобов'язань, що видавалися
суб'єктами господарської діяльності державній податковій інспекції
до 31 жовтня 1995 року відповідно до порядку, передбаченого
Декретом Кабінету Міністрів України від 17 травня 1993 року
N 52-93 "Про операції з давальницькою сировиною
у зовнішньоекономічних відносинах". ( Пункт 3 доповнено абзацом
третім згідно з Постановою ВР N 175/96-ВР від 06.05.96 )
4. Доручити Державному митному комітету України разом з
Головною державною податковою інспекцією України розробити
механізм контролю щодо контрактів, укладених суб'єктами
господарської діяльності до 31 жовтня 1995 року на здійснення
операцій з давальницькою сировиною у зовнішньоекономічних
відносинах. ( Постанову доповнено пунктом 4 згідно з Постановою
ВР N 175/96-ВР від 06.05.96 )
5. Кабінету Міністрів України проаналізувати здійснення
операцій з давальницькою сировиною у зовнішньоекономічних
відносинах за перше півріччя 1996 року і в разі необхідності
подати Верховній Раді України пропозиції щодо внесення змін до
законодавчих актів з метою захисту економічних інтересів України.
( Постанову доповнено пунктом 5 згідно з Постановою ВР N 175/96-ВР
від 06.05.96 )
6. Контроль за виконанням цієї Постанови покласти на Комісію
Верховної Ради України з питань економічної політики та управління
народним господарством. ( Постанову доповнено пунктом 6 згідно з
Постановою ВР N 175/96-ВР від 06.05.96 )

Голова Верховної Ради України О.МОРОЗ
м. Київ, 15 вересня 1995 року
N 328/95-ВРon top