Document 3250-IV, valid, current version — Adoption on December 20, 2005
( Last event — Entry into force, gone January 14, 2006. Take a look at the history? )


 
З А К О Н   У К Р А Ї Н И
 
Про внесення зміни до статті 41
Сімейного кодексу України
 
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2006, N 14, ст.120 )

 
     Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
     1. Пункт 1 частини першої статті 41 Сімейного кодексу України ( 2947-14 ) (Відомості Верховної Ради України, 2002 р., N 21-22, ст. 135) викласти в такій редакції:
 
     "1) між усиновлювачем та усиновленою ним дитиною з порушенням вимог, встановлених частиною п'ятою статті 26 цього Кодексу".
 
     2. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

 
 Президент України                    В.ЮЩЕНКО 
м. Київ, 20 грудня 2005 року
N 3250-IVon top