Document 3250-IV, valid, current version — Adoption on December 20, 2005
( Last event — Entry into force, gone January 14, 2006. Take a look at the history? )

                                                          
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про внесення зміни до статті 41
Сімейного кодексу України
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2006, N 14, ст.120 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
1. Пункт 1 частини першої статті 41 Сімейного кодексу України
( 2947-14 ) (Відомості Верховної Ради України, 2002 р., N 21-22,
ст. 135) викласти в такій редакції:
"1) між усиновлювачем та усиновленою ним дитиною з порушенням
вимог, встановлених частиною п'ятою статті 26 цього Кодексу".
2. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

Президент України В.ЮЩЕНКО
м. Київ, 20 грудня 2005 року
N 3250-IVon top