Document 323/96-ВР, previous version — Revision on September 1, 2001, on the basis - 2341-III
( Attention! This version is not current. Go to the current one? )


 
З А К О Н   У К Р А Ї Н И
 
Про внесення доповнень до деяких законодавчих актів
України щодо встановлення відповідальності за незаконне
виготовлення, підробку марок акцизного збору або вчинення
інших протиправних дій, пов'язаних з використанням цих марок
 
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1996, N 52, ст. 294 )

 
( Із змінами, внесеними згідно з Кодексом N 2341-III ( 2341-14 ) від 05.04.2001, ВВР, 2001, N 25-26, ст.131 )

 
     У зв'язку з прийняттям Закону України "Про акцизний збір на алкогольні напої та тютюнові вироби" ( 329/95-ВР ) (Відомості Верховної Ради України, 1995 р., N 40, ст.297) Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
     Внести доповнення до таких законодавчих актів України:
 
( Розділ I втратив чинність на підставі Кодексу N 2341-III ( 2341-14 ) від 05.04.2001 - набуває чинності 01.09.2001 )
 
     II . Частину другу статті 112 Кримінально-процесуального кодексу України ( 1002-05 ) після цифр "153" доповнити цифрами "153-1".

 
     III. У Кодексі України про адміністративні правопорушення (Відомості Верховної Ради УРСР, 1984 р., додаток до N 51, ст. 1122):
 
     1. Доповнити Кодекс ( 80731-10, 80732-10 ) статтями 164-5 та 234-2 такого змісту:
 
     "Стаття 164-5. Реалізація, прийняття на комісію або зберігання з метою продажу алкогольних напоїв та тютюнових виробів, на яких немає марок акцизного збору встановленого зразка
 
     Реалізація, прийняття на комісію або зберігання з метою продажу алкогольних напоїв та тютюнових виробів, на яких немає марок акцизного збору встановленого зразка, -
     тягнуть за собою накладення штрафу від двадцяти до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією цих алкогольних напоїв та тютюнових виробів.
 
     Ті самі дії, вчинені особою, яку протягом року було піддано адміністративному стягненню за одне з правопорушень, зазначених у частині першій цієї статті, -
     тягнуть за собою накладення штрафу від ста до трьохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією цих алкогольних напоїв та тютюнових виробів";
 
     "Стаття 234-2. Органи державної податкової служби України
 
     Органи державної податкової служби України розглядають справи про адміністративні правопорушення, пов'язані з реалізацією, прийняттям на комісію або зберіганням з метою продажу алкогольних напоїв та тютюнових виробів, на яких немає марок акцизного збору встановленого зразка (стаття 164-5).
     Від імені органів державної податкової служби України розглядати справи про адміністративні правопорушення і накладати адміністративні стягнення мають право начальник Головної державної податкової інспекції України та його заступники, начальники державних податкових інспекцій Автономної Республіки Крим, областей, районів, міст і районів у містах та їх заступники".
 
     2. Частину другу статті 255 доповнити пунктом 10 такого змісту:
 
     "10) посадові особи органів державної контрольно-ревізійної служби України (стаття 164-5)".
 
     3. У першому реченні частини першої статті 265 після слів "зазначених у статтях" доповнити цифрами "234-1, 234-2".
 
     4. Пункт 2 статті 313 доповнити абзацом такого змісту:
 
     "органів державної податкової служби - у справах про адміністративні правопорушення, передбачені статтею 164-5 цього Кодексу".
 
     IV. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

 
 Президент України                    Л.КУЧМА 
м. Київ, 12 липня 1996 року
N 323/96-ВРon top