Document 3228-VI, first version — Adoption on April 8, 2011
( Attention! This version is not current. Go to current edition? )

                                                          
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про внесення змін до статті 218
Кримінально-процесуального кодексу України
щодо ознайомлення обвинуваченого
і захисника з матеріалами кримінальної справи
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2011, N 42, ст.430 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
1. Внести до статті 218 Кримінально-процесуального кодексу
України ( 1001-05, 1002-05 ) такі зміни:
1) частину шосту викласти в такій редакції:
"Обвинуваченого і його захисника не можна обмежувати в часі,
потрібному їм, щоб ознайомитися з усіма матеріалами справи в
розумні строки";
2) доповнити частиною сьомою такого змісту:
"У разі зволікання ознайомлення з матеріалами справи
обвинуваченим чи його захисником слідчий за погодженням із
прокурором або прокурор вносить до суду за місцем провадження
слідства подання, яке суддя розглядає і своєю постановою може
визначити строк, протягом якого обвинувачений і його захисник
повинні ознайомитися з матеріалами справи та заявити клопотання.
Після закінчення цього строку обвинувачений і його захисник
вважаються ознайомленими з матеріалами справи. На постанову судді
прокурором, обвинуваченим чи його захисником протягом трьох діб із
дня її винесення може бути подана апеляція. Подання апеляції не
зупиняє виконання постанови судді".
2. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

Президент України В.ЯНУКОВИЧ
м. Київ, 8 квітня 2011 року
N 3228-VIon top