Document 3221-VI, valid, current version — Adoption on April 7, 2011
( Last event — Entry into force, gone April 20, 2011. Take a look at the history? )

                                                          
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про внесення змін до Податкового кодексу України
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2011, N 42, ст.428 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
1. Внести до Податкового кодексу України ( 2755-17 ) такі
зміни:
1) у пункті 176.2 статті 176:
в абзаці першому підпункту "б":
слова "якщо інше не визначено нормами цього Кодексу"
виключити;
друге речення викласти в такій редакції: "Такий розрахунок
подається лише у разі нарахування сум зазначених доходів платнику
податку податковим агентом протягом звітного періоду";
підпункт "д" виключити;
2) підрозділ 5 розділу XX "Перехідні положення" доповнити
пунктом 3 такого змісту:
"3. Тимчасово, до 31 липня 2011 року, встановити ставки
акцизного податку на такі товари:
------------------------------------------------------------------ | Код товару | Опис товару |Ставки акцизного податку| | (продукції) | (продукції) | у твердих сумах з | | згідно з | згідно з УКТ ЗЕД | одиниці реалізованого | | УКТ ЗЕД | ( 2371а-14 ) | товару (продукції) | | ( 2371а-14 ) | |------------------------| | | | одиниці виміру| ставка | |---------------+-----------------------+---------------+--------| |2710 11 25 00 |інші спеціальні бензини| євро за | 132 | | | |1000 кілограмів| | | |-----------------------+---------------+--------| | |Бензини моторні: | | | | |-----------------------+---------------+--------| | |бензини моторні з | | | | |вмістом свинцю | | | | |0,013 г/л або менше: | | | |---------------+-----------------------+---------------+--------| |2710 11 41 11 |із вмістом не менш як | євро за | 132 | |2710 11 41 31 |5 мас. % біоетанолу або|1000 кілограмів| | |2710 11 41 91 |не менш як 5 мас. % | | | |2710 11 45 11 |етил-трет-бутилового | | | |2710 11 49 11 |етеру або їх суміші: | | | |---------------+-----------------------+---------------+--------| |2710 11 41 19 |інші бензини | євро за | 132 | |2710 11 41 39 | |1000 кілограмів| | |2710 11 41 99 | | | | |2710 11 45 99 | | | | |2710 11 49 99 | | | | |---------------+-----------------------+---------------+--------| |2710 11 51 00 |з вмістом свинцю | євро за | 132 | |2710 11 59 00 |більш як 0,013 г/л |1000 кілограмів| | |---------------+-----------------------+---------------+--------| |2710 11 90 00 |Інші легкі дистиляти | євро за | 132 | | | |1000 кілограмів| | | |-----------------------+---------------+--------| | |Важкі дистиляти | | | | |(газойлі) із | | | | |вмістом сірки: | | | |---------------+-----------------------+---------------+--------| |2710 19 31 40 |більш як 0,2 мас. % | євро за | 60 | |2710 19 35 40 | |1000 кілограмів| | |2710 19 49 00 | | | | |---------------+-----------------------+---------------+--------| |2710 19 31 30 |більш як 0,035 мас. %, | євро за | 39 | |2710 19 35 30 |але не більш як |1000 кілограмів| | |2710 19 41 30 |0,2 мас. % | | | |2710 19 45 00 | | | | |---------------+-----------------------+---------------+--------| |2710 19 31 20 |більш як 0,005 мас. %, | євро за | 32 | |2710 19 35 20 |але не більш як |1000 кілограмів| | |2710 19 41 20 |0,035 мас.% | | | |---------------+-----------------------+---------------+--------| |2710 19 31 10 |не більш як | євро за | 22". | |2710 19 35 10 |0,005 мас. % |1000 кілограмів| | |2710 19 41 10 | | | | ------------------------------------------------------------------
2. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

Президент України В.ЯНУКОВИЧ
м. Київ, 7 квітня 2011 року
N 3221-VIon top