Документ 322-2019-п, действует, текущая редакция — Принятие от 27.03.2019
( Последнее событие — Вступление в силу, произошло 17.04.2019. Посмотреть в истории? )

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

від 27 березня 2019 р. № 322
Київ

Про затвердження Порядку оплати витрат, пов’язаних із здобуттям дітьми працівників дипломатичної служби, направлених у довготермінове відрядження, дошкільної та загальної середньої освіти

Відповідно до статті 34 Закону України “Про дипломатичну службу” Кабінет Міністрів України постановляє:

Затвердити Порядок оплати витрат, пов’язаних із здобуттям дітьми працівників дипломатичної служби, направлених у довготермінове відрядження, дошкільної та загальної середньої освіти, що додається.

Прем'єр-міністр України

В.ГРОЙСМАН

Інд. 27
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 27 березня 2019 р. № 322

ПОРЯДОК
оплати витрат, пов’язаних із здобуттям дітьми працівників дипломатичної служби, направлених у довготермінове відрядження, дошкільної та загальної середньої освіти

1. Цей Порядок визначає механізм оплати витрат, пов’язаних із здобуттям дитиною віком від 1 до 18 років працівника дипломатичної служби, направленого у довготермінове відрядження, або дитиною віком від 1 до 18 років іншого з подружжя, які перебувають разом з подружжям у довготерміновому відрядженні, дошкільної та загальної середньої освіти у закладах освіти на території держави розміщення закордонної дипломатичної установи України.

2. У цьому Порядку терміни вживаються у значенні, наведеному у Законах України “Про дипломатичну службу”, “Про освіту”, “Про дошкільну освіту”, “Про загальну середню освіту”, Основах законодавства України про охорону здоров’я.

3. Оплата витрат, пов’язаних із здобуттям дітьми працівників дипломатичної служби дошкільної та загальної середньої освіти, здійснюється за рахунок коштів державного бюджету, що передбачаються для функціонування закордонних дипломатичних установ України.

Оплата витрат здійснюється шляхом відшкодування працівникові дипломатичної служби фактично сплачених ним коштів на підставі документів в оригіналі, що підтверджують оплату освітніх послуг, що надані закладом освіти дитині працівника (договір, рахунок-фактура тощо). Такі документи повинні містити деталізацію витрат на освітні послуги.

Також працівникові дипломатичної служби відшкодовуються фактичні витрати на придбання навчальних підручників та посібників на підставі документів в оригіналі, що підтверджують оплату працівником відповідних витрат.

4. Розмір відшкодування витрат, пов’язаних із здобуттям дітьми працівників дипломатичної служби дошкільної освіти у поточному бюджетному році, становить 50 відсотків фактично сплачених коштів, але не більше граничної суми витрат для оплати вартості навчання за навчальний рік на одну дитину, визначеної пунктом 9 цього Порядку.

У разі коли обидва з подружжя проходять дипломатичну службу на відповідних посадах у закордонних дипломатичних установах України, розмір відшкодування витрат, пов’язаних із здобуттям їх дітьми дошкільної освіти у поточному бюджетному році, становить 25 відсотків фактично сплачених коштів, але не більше граничної суми витрат для оплати вартості навчання за навчальний рік на одну дитину, визначеної пунктом 9 цього Порядку.

5. Розмір відшкодування витрат, пов’язаних із здобуттям дітьми працівників дипломатичної служби загальної середньої освіти у поточному бюджетному році, становить 75 відсотків фактично сплачених коштів, але не більше граничної суми витрат для оплати вартості навчання за навчальний рік на одну дитину, визначеної пунктом 9 цього Порядку.

У разі коли обидва з подружжя проходять дипломатичну службу на відповідних посадах у закордонних дипломатичних установах України, розмір відшкодування витрат, пов’язаних із здобуттям їх дітьми загальної середньої освіти у поточному бюджетному році, становить 37,5 відсотка фактично сплачених коштів, але не більше граничної суми витрат для оплати вартості навчання за навчальний рік на одну дитину, визначеної пунктом 9 цього Порядку.

6. У разі наявності у дитини працівника дипломатичної служби особливих освітніх потреб, дані про яку включено до реєстру дітей, які пройшли комплексну оцінку і перебувають на обліку в інклюзивно-ресурсних центрах, розмір відшкодування витрат, пов’язаних із здобуттям дошкільної та/або загальної середньої освіти, становить 100 відсотків фактично сплачених коштів, але не більше граничної суми витрат для оплати вартості навчання за навчальний рік на одну дитину, визначеної пунктом 9 цього Порядку.

7. Загальна сума відшкодування витрат на придбання навчальних підручників та посібників на рік не може перевищувати 15 відсотків граничної суми витрат для оплати вартості навчання за навчальний рік на одну дитину, визначеної пунктом 9 цього Порядку.

8. За рахунок бюджетних коштів не підлягають відшкодуванню витрати, пов’язані із:

здобуттям дітьми працівників дипломатичної служби дошкільної та загальної середньої освіти у закладах освіти держави-агресора, у тому числі в закладах освіти, що утримуються цією державою за межами її території;

здобуттям дітьми працівників дипломатичної служби загальної середньої освіти в містах, які розташовані в державах розміщення закордонних дипломатичних установ України, які не віднесені до категорій B, C, D, E згідно з Класифікатором складності проходження служби Комісії ООН з міжнародної цивільної служби та в яких навчання здійснюється на безоплатній основі англійською або іспанською, або німецькою, або французькою мовою, або однією з мов слов’янської групи (крім міст, які розташовані в державах із складною безпековою ситуацією, санітарно-гігієнічними умовами, що створюють загрозу життю та здоров’ю дітей, а також державах, у закладах освіти яких обов’язкова освітня програма включає предмети, пов’язані з релігією);

оформленням документів для зарахування дітей до закладів дошкільної та загальної середньої освіти;

сплатою реєстраційних, вступних та інших внесків і зборів, а також заставних сум за навчальне обладнання;

придбанням спеціального одягу або шкільної форми;

харчуванням дітей у закладах освіти;

проведенням медичного огляду дітей;

перебуванням дітей у групах подовженого дня;

навчанням понад обсяг обов’язкової освітньої програми;

відвідуванням екскурсій, культурних, спортивних та позашкільних заходів.

9. Гранична сума витрат для оплати вартості навчання за навчальний рік на одну дитину визначається шляхом множення встановленої законодавством норми компенсаційних виплат в іноземній валюті на місяць Послу у державі розміщення закордонної дипломатичної установи України на коефіцієнт 1,24.вверх