Document 319-2012-п, valid, current version — Adoption on April 18, 2012
( Last event — Entry into force, gone April 25, 2012. Take a look at the history? )

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

від 18 квітня 2012 р. № 319
Київ

Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 2 березня 2010 р. № 209

Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Внести до постанови Кабінету Міністрів України від 2 березня 2010 р. № 209 “Деякі питання виготовлення і видачі посвідчень батьків та дитини з багатодітної сім'ї” (Офіційний вісник України, 2010 р., № 16, ст. 734, № 41, ст. 1354) зміни, що додаються.

2. Затвердити новий зразок посвідчення батьків багатодітної сім'ї, що додається, замість зразка такого документа, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 2 березня 2010 р. № 209, та новий зразок посвідчення дитини з багатодітної сім'ї, що додається, замість зразка такого документа, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 2 червня 2010 р. № 395 (Офіційний вісник України, 2010 р., № 41, ст. 1354).

3. Установити, що посвідчення батьків та дитини з багатодітної сім'ї нового зразка видаються починаючи з IV кварталу 2012 року.

Прем'єр-міністр України

М.АЗАРОВ

Інд. 70

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 18 квітня 2012 р. № 319

ЗМІНИ,
що вносяться до постанови Кабінету Міністрів України від 2 березня 2010 р. № 209

1. У пункті 2 постанови:

1) слова “Міністерству у справах сім'ї, молоді та спорту” замінити словами “Міністерству соціальної політики”;

2) доповнити пункт абзацом такого змісту:

“Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласним, Київській та Севастопольській міським державним адміністраціям забезпечити передачу бланків посвідчень батьків та дитини з багатодітної сім'ї районним, районним у мм. Києві та Севастополі державним адміністраціям, виконавчим органам міських рад.”.

2. У Порядку виготовлення і видачі посвідчень батьків та дитини з багатодітної сім'ї, затвердженому зазначеною постановою:

1) пункт 3 викласти у такій редакції:

“3. Посвідчення видаються структурним підрозділом районної, районної у мм. Києві та Севастополі держадміністрації, виконавчим органом міської ради одному з батьків за місцем його реєстрації протягом десяти днів після подання таких документів:

заяви батька або матері про видачу посвідчень;

копії свідоцтв про народження дітей;

копії свідоцтва про шлюб (крім батька або матері, які виховують дітей самостійно);

копії сторінок паспорта батька та матері з даними про прізвище, ім'я, по батькові, дату його видачі і місце реєстрації;

довідки про склад сім'ї (форма № 3);

фотокарток (батьків та дітей) розміром 30 х 40 міліметрів;

довідки із загальноосвітнього, професійно-технічного, вищого навчального закладу (для осіб від 18 до 23 років у разі, коли вони навчаються за денною формою навчання);

довідки структурного підрозділу, виконавчого органу міської ради про те, що за місцем реєстрації батька або матері посвідчення не видавалися (у разі реєстрації батьків за різною адресою).”;

2) абзац другий пункту 5 викласти у такій редакції:

“Для продовження строку дії посвідчень до структурного підрозділу районної, районної у мм. Києві та Севастополі держадміністрації, виконавчого органу міської ради подаються довідка про склад сім'ї (форма № 3), копії свідоцтв про народження дітей та/або довідка із загальноосвітнього, професійно-технічного, вищого навчального закладу (для осіб від 18 до 23 років у разі, коли вони навчаються за денною формою навчання).”;

3) у тексті Порядку слово “Мінсім'ямолодьспорт” у всіх відмінках замінити словом “Мінсоцполітики”.ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 18 квітня 2012 р. № 319

ЗРАЗОК
посвідчення батьків багатодітної сім'їЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 18 квітня 2012 р. № 319

ЗРАЗОК
посвідчення дитини з багатодітної сім'їon top