Document 3176-XII, valid, current version — Adoption on May 4, 1993
( Last event — Entry into force, gone June 15, 1993. Take a look at the history? )

                                                          
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про внесення змін і доповнень до Кодексу
України про адміністративні правопорушення

( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1993, N 24, ст.256 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
Внести до Кодексу України про адміністративні правопорушення
( 80731-10, 80732-10 ) (Відомості Верховної Ради УРСР, 1984 р.,
додаток до N 51, ст.1122; 1985 р., N 17, ст.415, N 24, ст.553, N
44, ст.1056; 1986 р., N 15, ст.326, N 27, ст.539, N 52, ст.1057;
1987 р., N 12, ст.226, N 25, ст.ст.453, 454, N 35, ст.674, N 49,
ст.1009, N 50, ст.1016; 1988 р., N 33, ст.808, N 52, ст.1184;
1989 р., N 19, ст.182, N 22, ст.236, N 49, ст.673; 1990 р., N 5,
ст.ст.59, 60, N 12, ст.194, N 18, ст.278, N 20, ст.313, N 22,
ст.367, N 34, ст.501; 1991 р., N 7, ст.45, N 8, ст.56, N 11,
ст.106; Відомості Верховної Ради України, 1991 р., N 39, ст. 514,
N 40, ст.527, N 45, ст.600; 1992 р., N 5, ст.40, N 35, ст.ст.510,
511, N 39, ст.570, N 47, ст. 648) такі зміни і доповнення:
1. Доповнити Кодекс статтею 242-1 такого змісту:
"Стаття 242-1. Органи Міністерства охорони навколишнього
природного середовища України
Органи Міністерства охорони навколишнього природного
середовища України розглядають справи про адміністративні
правопорушення, передбачені статтями 47-50, 52, 53, 54, 57-74,
76-83, 84 (за винятком невиконання розпоряджень органів, що
здійснюють державний санітарний нагляд), статтями 85-88, 89 (щодо
диких тварин), статтями 90, 91, 153, 163. Від імені органів Міністерства охорони навколишнього
природного середовища України розглядати справи про
адміністративні правопорушення і накладати адміністративні
стягнення мають право Головний державний інспектор України з
охорони навколишнього природного середовища та його заступники,
головні державні інспектори з охорони навколишнього природного
середовища Республіки Крим, областей, міст Києва і Севастополя та
їх заступники, головні державні інспектори з охорони навколишнього
природного середовища Чорного, Азовського морів та їх заступники,
старші державні інспектори з охорони навколишнього природного
середовища, державні інспектори з охорони навколишнього природного
середовища".
2. З пункту 1 частини першої статті 255 виключити абзаци
четвертий та одинадцятий.
3. У частині третій статті 264 після слів "прикордонних
військ" додати слова "природоохоронних органів".

Президент України Л.КРАВЧУК
м. Київ, 4 травня 1993 року
N 3176-XIIon top