Документ 3170-XII, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 01.01.2004, підстава - 436-IV

                                                          
З А К О Н У К Р А Ї Н И
( Закон втратив чинність на підставі Кодексу
N 436-IV ( 436-15 ) від 16.01.2003, ВВР, 2003, N 18, N 19-20,
N 21-22, ст.144 )
Про внесення змін і доповнень до Закону України
"Про підприємства в Україні"

( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1993, N 24, ст.252 )
( Із змінами, внесеними згідно із Законом
N 3716-XII ( 3716-12 ) від 16.12.93, ВВР, 1994, N 3, ст.14 )

У зв'язку з прийняттям Закону України "Про внесення змін і
доповнень до Закону Української РСР "Про підприємництво"
( 2697-12 ) Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
Внести до Закону України "Про підприємства в Україні"
( 887-12 ) (Відомості Верховної Ради УРСР, 1991 р., N 24, ст.272;
Відомості Верховної Ради України, 1992 р., N 17, ст.209, N 38,
ст.562, N 39, ст.574) такі зміни і доповнення:
1. У статті 6:
абзац перший пункту 1 викласти в такій редакції:
"1. Державна реєстрація підприємства провадиться у
виконавчому комітеті міської, районної в місті Ради народних
депутатів або в районній, районній міст Києва і Севастополя
державній адміністрації за місцезнаходженням підприємства";
абзац перший пункту 2 викласти в такій редакції:
"2. Для державної реєстрації підприємства органу, який
провадить реєстрацію, подаються документи, перелік яких
визначається законодавчими актами України";
абзац третій пункту 2 викласти в такій редакції:
"Державна реєстрація підприємств здійснюється не пізніше 15
днів від дня подання заяви з доданням необхідних документів
органу, що провадить реєстрацію";
абзац другий пункту 4 викласти в такій редакції:
"Одержані кошти зараховуються до позабюджетних фондів органів
місцевого самоврядування за місцем реєстрації підприємства".
( Стаття 2 втратила чинність на підставі Закону N 3716-12
від 16.12.93 )
Президент України Л.КРАВЧУК
м. Київ, 4 травня 1993 року
N 3170-XIIвгору