Document 317-V, valid, current version — Adoption on November 2, 2006
( Last event — Entry into force, gone May 16, 2013. Take a look at the history? )

                                                          
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про внесення зміни до статті 25 Закону
України "Про видавничу справу"
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2007, N 1, ст.3 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
1. Частину четверту статті 25 Закону України "Про видавничу
справу" ( 318/97-ВР ) (Відомості Верховної Ради України, 1997 р.,
N 32, ст. 206) виключити.
2. Цей Закон набирає чинності через п'ять років після вступу
України до Світової організації торгівлі.

Президент України В.ЮЩЕНКО
м. Київ, 2 листопада 2006 року
N 317-Von top