Document 3161-VI, valid, current version — Adoption on March 17, 2011
( Last event — Entry into force, gone April 13, 2011. Take a look at the history? )

                                                          
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про внесення змін до Кодексу України
про адміністративні правопорушення щодо повноважень
посадових осіб Військової служби правопорядку
у Збройних Силах України
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2011, N 38, ст.381 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
1. Внести до Кодексу України про адміністративні
правопорушення( 80731-10, 80732-10 ) (Відомості Верховної Ради
УРСР, 1984 р., додаток до N 51, ст. 1122) такі зміни:
1) у першому реченні частини першої статті 15 слова "і
призвані на збори військовозобов'язані" замінити словами
"військовозобов'язані та резервісти під час проходження зборів";
2) у частинах першій, четвертій та п'ятій статті 235-1 слова
"під час проходження ними зборів та працівниками Збройних Сил
України" замінити словами "та резервістами під час проходження
зборів, а також працівниками Збройних Сил України";
3) у статті 255:
в абзаці "органів управління Військової служби правопорядку у
Збройних Силах України (про правопорушення, вчинені
військовослужбовцями, військовозобов'язаними під час проходження
ними зборів та працівниками Збройних Сил України під час виконання
ними службових обов'язків, - статті 44, 173, 174, 178, 182, 184-1,
185 і 185-7)" пункту 1 частини першої слова "під час проходження
ними зборів та працівниками Збройних Сил України" замінити словами
"та резервістами під час проходження зборів, а також працівниками
Збройних Сил України";
пункт 11 частини другої викласти в такій редакції:
"11) посадові особи військової інспекції безпеки дорожнього
руху Військової служби правопорядку у Збройних Силах України (про
правопорушення, вчинені військовослужбовцями,
військовозобов'язаними та резервістами під час проходження
зборів, - частина четверта статті 122, стаття 122-2, частина третя
статті 123, стаття 124, частини перша і друга статті 130, а також
про всі порушення правил дорожнього руху, вчинені особами (крім
військовослужбовців, військовозобов'язаних та резервістів під час
проходження зборів), які керують транспортними засобами Збройних
Сил України та інших військових формувань)";
4) у статті 259:
частину першу доповнити реченням такого змісту: "Доставлення
порушника з числа кадрових співробітників розвідувального органу
України при виконанні ним своїх службових обов'язків здійснюється
тільки у присутності офіційного представника цього органу";
у частині десятій слова "під час проходження ними зборів та
працівниками Збройних Сил України" замінити словами "та
резервістами під час проходження зборів, а також працівниками
Збройних Сил України";
5) пункт 4 частини другої статті 262 викласти в такій
редакції:
"4) посадовими особами Військової служби правопорядку у
Збройних Силах України - у разі вчинення військовослужбовцями,
військовозобов'язаними та резервістами під час проходження зборів,
а також працівниками Збройних Сил України під час виконання ними
службових обов'язків дрібного хуліганства, злісної непокори
законному розпорядженню чи вимозі посадової особи Військової
служби правопорядку у Збройних Силах України, публічних закликів
до невиконання вимог цієї особи, порушення правил зберігання,
носіння або перевезення вогнепальної, холодної чи пневматичної
зброї і бойових припасів, дрібного викрадення чужого майна, у разі
розпивання пива (крім безалкогольного), алкогольних,
слабоалкогольних напоїв у заборонених законом місцях, появи у
громадських місцях у п'яному вигляді, порушення правил обігу
наркотичних засобів або психотропних речовин, а також у разі
порушення правил дорожнього руху водіями чи іншими особами, які
керують військовими транспортними засобами".
2. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

Президент України В.ЯНУКОВИЧ
м. Київ, 17 березня 2011 року
N 3161-VIon top