Document 3137-VI, valid, current version — Adoption on March 15, 2011
( Last event — Entry into force, gone January 1, 2012. Take a look at the history? )

                                                          
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про внесення змін до Закону України
"Про державну соціальну допомогу особам,
які не мають права на пенсію, та інвалідам"
щодо державної соціальної допомоги
на догляд інвалідам війни
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2011, N 39, ст.392 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
I. Внести до статті 8 Закону України "Про державну соціальну
допомогу особам, які не мають права на пенсію, та інвалідам"
( 1727-15 ) (Відомості Верховної Ради України, 2004 р., N 33-34,
ст. 404; 2011 р., N 39, ст. 389) такі зміни:
пункт 1 після слів та цифр "особам, зазначеним у підпункті
"а" пункту 1 (із числа інвалідів, віднесених до підгрупи Б I
групи)" доповнити словами та цифрами "підпункті "а" пункту 2 (із
числа інвалідів, віднесених до підгрупи Б I групи, які брали
безпосередню участь у бойових діях в період Великої Вітчизняної
війни 1941-1945 років та війни 1945 року з імперіалістичною
Японією)";
пункт 2 після слова та цифри "пункту 1" доповнити словами та
цифрами "та підпункті "б" пункту 2 (із числа інвалідів II групи,
які брали безпосередню участь у бойових діях в період Великої
Вітчизняної війни 1941-1945 років та війни 1945 року з
імперіалістичною Японією)";
у пункті 3 слова та цифри "пунктах 2 (крім інвалідів,
віднесених до підгрупи А I групи), 3 (із числа одиноких
пенсіонерів), 4 і 5" замінити словами та цифрами "пунктах 2 (крім
інвалідів, зазначених у пунктах 1, 2, 4 і 5 цієї статті), 3 (із
числа одиноких пенсіонерів), 4, 5";
пункт 4 після слів та цифри "зазначеним у підпункті "а"
пункту 1" доповнити словами та цифрами "підпункті "а" пункту 2
(які брали безпосередню участь у бойових діях в період Великої
Вітчизняної війни 1941-1945 років та війни 1945 року з
імперіалістичною Японією)";
у пункті 5 слова та цифри "зазначеним у пунктах 2 і 5"
замінити словами та цифрами "зазначеним у підпункті "а" пункту 2
(крім інвалідів, зазначених у пункті 4 цієї статті), пункті 5".
II. Прикінцеві положення
1. Цей Закон набирає чинності з 1 січня 2012 року.
2. Встановити, що раніше призначена державна соціальна
допомога на догляд відповідно до Закону України "Про державну
соціальну допомогу особам, які не мають права на пенсію, та
інвалідам" ( 1727-15 ) підлягає перерахунку з урахуванням положень
цього Закону. Перерахунок здійснюється за матеріалами пенсійної
справи з дня набрання чинності цим Законом.
3. Кабінету Міністрів України у тримісячний строк з дня
набрання чинності цим Законом забезпечити перегляд і скасування
міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади їх
нормативно-правових актів, що суперечать цьому Закону.

Президент України В.ЯНУКОВИЧ
м. Київ, 15 березня 2011 року
N 3137-VIon top