Document 3133-XII, current version — Adoption on April 22, 1993

                                                          
П О С Т А Н О В А
ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ
Про введення в дію Закону України "Про доповнення
Цивільного кодексу Української РСР та
Кримінально-процесуального кодексу України
нормами щодо порядку відшкодування витрат на
стаціонарне лікування потерпілого від злочину"

( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1993, N 22, ст.231 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
1. Закон України "Про доповнення Цивільного кодексу
Української РСР та Кримінально-процесуального кодексу України
нормами щодо порядку відшкодування витрат на стаціонарне лікування
потерпілого від злочину" ( 3132-12 ) ввести в дію з дня його
опублікування.
2. Кабінету Міністрів України протягом місяця після набрання
чинності цим Законом визначити порядок обчислення розміру
фактичних витрат закладів охорони здоров'я на стаціонарне
лікування потерпілого від злочинного діяння, а також зарахування
стягнених з винних осіб коштів до відповідного бюджету і
використання їх за цільовим призначенням.

Голова Верховної Ради України І.ПЛЮЩ
м. Київ, 22 квітня 1993 року
N 3133-XIIon top