Document 3132-XII, previous version — Revision on January 1, 2004, on the basis - 435-IV
( Attention! This version is not current. Go to the current one? )

                                                          
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про доповнення Цивільного кодексу Української РСР
та Кримінально-процесуального кодексу України нормами
щодо порядку відшкодування витрат на стаціонарне
лікування потерпілого від злочину

( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1993, N 22, ст.230 )
( Вводиться в дію Постановою ВР
N 3133-XII ( 3133-12 ) від 22.04.93, ВВР, 1993, N 22, ст.231 )
( Із змінами, внесеними згідно з Кодексом
N 435-IV ( 435-15 ) від 16.01.2003, ВВР, 2003, NN 40-44, ст.356 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
Внести до Цивільного кодексу Української РСР та
Кримінально-процесуального кодексу України такі доповнення:
( Розділ I втратив чинність на підставі Кодексу N 435-IV
( 435-15 ) від 16.01.2003 )
II. У Кримінально-процесуальному кодексі України ( 1001-05,
1002-05, 1003-05 ):
1. Доповнити Кодекс статтею 93-1 такого змісту:
"Стаття 93-1. Відшкодування витрат на стаціонарне
лікування особи, яка потерпіла від злочину
Кошти, витрачені закладом охорони здоров'я на стаціонарне
лікування особи, потерпілої від злочину, за винятком випадку
завдання такої шкоди при перевищенні меж необхідної оборони або в
стані сильного душевного хвилювання, що раптово виникло внаслідок
протизаконного насильства чи тяжкої образи з боку потерпілого,
стягуються судом при постановленні вироку за позовом закладу
охорони здоров'я, органу Міністерства фінансів України або
прокурора в порядку, передбаченому статтею 28 та частинами другою
і третьою статті 93 цього Кодексу. Якщо позов не було пред'явлено, суд при постановленні вироку
вправі з власної ініціативи вирішити питання про відшкодування цих
витрат. У разі, коли при постановленні вироку рішення про
відшкодування коштів, витрачених на стаціонарне лікування
потерпілого, не було прийнято, стягнення їх провадиться в порядку
цивільного судочинства за позовом осіб, зазначених у частині
першій цієї статті. У такому ж порядку відшкодовуються витрати на стаціонарне
лікування особи, яка постраждала від злочинного діяння, в разі
закриття кримінальної справи чи відмови у порушенні справи за
обставин, передбачених пунктами 3, 4, 6 частини першої статті 6,
статтями 7, 7-2, 8, 9 і 10 цього Кодексу".
2. Частину першу статті 29 після слова "шкода" доповнити
словами "або понесені витрати закладом охорони здоров'я на
стаціонарне лікування потерпілого від злочину".
3. Пункт 4 статті 64 після слова "злочином" доповнити словами
"а також розмір витрат закладу охорони здоров'я на стаціонарне
лікування потерпілого від злочинного діяння".
4. Пункт 9 статті 242 після слова "злочином" доповнити
словами "витрат на стаціонарне лікування потерпілого".
5. Пункт 9 частини першої статті 324 після слова
"потерпілому" доповнити словами "а також кошти, витрачені
закладом охорони здоров'я на його стаціонарне лікування".

Президент України Л.КРАВЧУК
м. Київ, 22 квітня 1993 року
N 3132-XIIon top