Document 3132-XII, valid, current version — Revision on November 19, 2012, on the basis - 4651-VI

                                                          
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про доповнення Цивільного кодексу Української РСР
та Кримінально-процесуального кодексу України нормами
щодо порядку відшкодування витрат на стаціонарне
лікування потерпілого від злочину
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1993, N 22, ст.230 )
( Вводиться в дію Постановою ВР
N 3133-XII ( 3133-12 ) від 22.04.93, ВВР, 1993, N 22, ст.231 )
{ Із змінами, внесеними згідно з Кодексами
N 435-IV ( 435-15 ) від 16.01.2003, ВВР, 2003, NN 40-44,
ст.356
N 4651-VI ( 4651-17 ) від 13.04.2012, ВВР, 2013, N 9-10,
N 11-12, N 13, ст.88 }
Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
Внести до Цивільного кодексу Української РСР та
Кримінально-процесуального кодексу України такі доповнення:
( Розділ I втратив чинність на підставі Кодексу N 435-IV
( 435-15 ) від 16.01.2003 )

{ Розділ II втратив чинність на підставі Кодексу N 4651-VI
( 4651-17 ) від 13.04.2012 }

Президент України Л.КРАВЧУК
м. Київ, 22 квітня 1993 року
N 3132-XIIon top