Document 3131-XII, current version — Adoption on April 22, 1993

                                                          
П О С Т А Н О В А
ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ
Про внесення доповнення до Спеціального
порядку набуття права власності
громадянами на окремі види майна

( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1993, N 22, ст.233 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
Доповнити пункт "а" Спеціального порядку набуття права
власності громадянами на окремі види майна (додаток N 2 до
Постанови Верховної Ради України від 17 червня 1992 року
N 2471-XII ( 2471-12 ) абзацом третім такого змісту:
"на газові пістолети, револьвери і патрони до них, заряджені
речовинами сльозоточивої та дратівної дії, - органами внутрішніх
справ за місцем проживання особам, які досягли 18-річного віку".

Голова Верховної Ради України І.ПЛЮЩ
м. Київ, 22 квітня 1993 року
N 3131-XIIon top