Document 3130-XII, invalid, current version — Loss of force on July 15, 2015, on the basis - 1697-VII

                                                          
З А К О Н У К Р А Ї Н И
{ Закон втратив чинність на підставі Закону
N 1697-VII ( 1697-18 ) від 14.10.2014, ВВР,
2015, N 2-3, ст.12 }
Про внесення змін до Закону України "Про
прокуратуру" та Кримінально-процесуального
кодексу України
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1993, N 22, ст.229 )
{ Із змінами, внесеними згідно з Кодексом
N 4651-VI ( 4651-17 ) від 13.04.2012, ВВР, 2013, N 9-10,
N 11-12, N 13, ст.88 }

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
Внести такі зміни до законодавчих актів України:
I. До Закону України "Про прокуратуру" ( 1789-12 ):
частину першу статті 31 викласти в такій редакції:
"Право дачі санкції на арешт особи належить Генеральному
прокуророві України, прокурорам Республіки Крим, областей, міст
Києва і Севастополя, прирівняним до них прокурорам та їх
заступникам, міським, районним, іншим прирівняним до них
прокурорам. Таке право надається також заступникам прокурорів міст
і районів з населенням понад 150 тисяч, якщо це обумовлено
спеціальним наказом Генерального прокурора України".

{ Розділ II втратив чинність на підставі Кодексу N 4651-VI
( 4651-17 ) від 13.04.2012 }

Президент України Л.КРАВЧУК
м. Київ, 22 квітня 1993 року
N 3130-XIIon top