Document 3130-XII, first version — Adoption on April 22, 1993
( Attention! This version is not current. Go to current edition? )

                                                          
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про внесення змін до Закону України "Про
прокуратуру" та Кримінально-процесуального
кодексу України
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1993, N 22, ст.229 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
Внести такі зміни до законодавчих актів України:
I. До Закону України "Про прокуратуру" ( 1789-12 ):
частину першу статті 31 викласти в такій редакції:
"Право дачі санкції на арешт особи належить Генеральному
прокуророві України, прокурорам Республіки Крим, областей, міст
Києва і Севастополя, прирівняним до них прокурорам та їх
заступникам, міським, районним, іншим прирівняним до них
прокурорам. Таке право надається також заступникам прокурорів міст
і районів з населенням понад 150 тисяч, якщо це обумовлено
спеціальним наказом Генерального прокурора України".
II. До Кримінально-процесуального кодексу України ( 1002-05 ):
частину другу статті 157 викласти в такій редакції:
"Право дачі санкції на арешт особи належить Генеральному
прокуророві України, прокурорам Республіки Крим, областей, міст
Києва і Севастополя, прирівняним до них прокурорам та їх
заступникам, міським, районним, іншим прирівняним до них
прокурорам. Таке право надається також заступникам прокурорів міст
і районів з населенням понад 150 тисяч, якщо це обумовлено
спеціальним наказом Генерального прокурора України".

Президент України Л.КРАВЧУК
м. Київ, 22 квітня 1993 року
N 3130-XIIon top