Document 3128-XII, valid, current version — Revision on January 1, 2004, on the basis - 435-IV


 
З А К О Н   У К Р А Ї Н И
 
Про внесення змін до деяких законодавчих
актів України

 
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1993, N 22, ст.227 )
 
( Із змінами, внесеними згідно з Кодексом N 435-IV ( 435-15 ) від 16.01.2003, ВВР, 2003, NN 40-44, ст.356
   - набуває чинності з 01.01.2004 ) 

     У зв'язку з прийняттям Закону України "Про охорону праці" ( 2694-12 ) Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
    Внести до законодавчих актів України такі зміни:
 
( Розділ I втратив чинність на підставі Кодексу N 435-IV ( 435-15 ) від 16.01.2003 - набуває чинності з 01.01.2004 )
 
     II. Частину п'яту статті 56 Закону України "Про пенсійне забезпечення" ( 1788-12 ) (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., N 3, ст.10) викласти в такій редакції:
 
     "Час перебування на інвалідності у зв'язку з нещасним випадком на виробництві або професійним захворюванням зараховується до стажу роботи для призначення пенсії за віком, а також до стажу роботи із шкідливими умовами, який дає право на призначення пенсії на пільгових умовах і у пільгових розмірах (статті 13 і 14)".

 
 Президент України                   Л.КРАВЧУК 
м. Київ, 22 квітня 1993 року
N 3128-XII



on top