Document 3098-III, current version — Adoption on March 7, 2002

                                                          
П О С Т А Н О В А
ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ
Про скасування результатів голосування
10 січня 2002 року за Закон України
"Про внесення змін до Кодексу України
про адміністративні правопорушення
щодо відповідальності за порушення
виборчих прав громадян"

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
Скасувати результати голосування Верховної Ради України
10 січня 2002 року за Закон України "Про внесення змін до Кодексу
України про адміністративні правопорушення щодо відповідальності
за порушення виборчих прав громадян".

Голова Верховної Ради України І.ПЛЮЩ
м. Київ, 7 березня 2002 року
N 3098-IIIon top