Document 3096-III, valid, current version — Adoption on March 7, 2002
( Last event — Entry into force, gone April 4, 2002. Take a look at the history? )

                                                          
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про внесення змін до Декрету
Кабінету Міністрів України
"Про державне мито"
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2002, N 32, ст.223 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
I. Внести до Декрету Кабінету Міністрів України від 21 січня
1993 року N 7-93 ( 7-93 ) "Про державне мито" (Відомості Верховної
Ради України, 1993 р., N 13, ст. 113; 1995 р., N 13, ст. 85, N 30,
ст. 229; 1996 р., N 52, ст. 302; 2000 р., N 29, ст. 229; 2002 р.,
N 6, ст. 43) такі зміни:
1. У статті 2:
1) у пункті 1 слово "касаційних" замінити словом
"апеляційних";
2) у пункті 2 слова "заяв про перевірку рішень, ухвал,
постанов у порядку нагляду, а також" замінити словами "апеляційних
і касаційних скарг на рішення та постанови, а також заяв".
2. У статті 3:
1) у підпункті "з" пункту 1 слово "касаційних" замінити
словом "апеляційних";
2) у пункті 2:
підпункт "в" викласти в такій редакції:
"в) із позовних заяв у спорах, що 5 неоподатковуваних
виникають під час укладання, зміни мінімумів доходів
або розірвання господарських договорів громадян";
у підпункті "г" слова "заяв про перевірку рішень, ухвал,
постанов у порядку нагляду, а також" замінити словами "апеляційних
і касаційних скарг на рішення та постанови, а також заяв".
3. У частині першій статті 4:
1) у пункті 3 слово "касаційних" замінити словом
"апеляційних";
2) у пункті 30 слова "державних юридичних осіб" замінити
словом "держави".
4. У частині першій статті 6 слова "заяв про перевірку
рішень, ухвал та постанов арбітражних судів у порядку нагляду"
замінити словами "апеляційних і касаційних скарг на рішення та
постанови господарських судів, заяв про їх перегляд за
нововиявленими обставинами".
5. У пункті 3 частини першої статті 8 слово "доарбітражного"
замінити словом "досудового".
6. У тексті Декрету слово "арбітражний" у всіх відмінках
замінити словом "господарський" у відповідних відмінках.
II. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

Президент України Л.КУЧМА
м. Київ, 7 березня 2002 року
N 3096-IIIon top