Document 3086-09, previous version — Revision on September 1, 2001, on the basis - 2341-III
( Attention! This version is not current. Go to the current one? )

                                                          
У К А З
ПРЕЗИДІЇ ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНСЬКОЇ РСР
Про посилення кримінальної відповідальності
за порушення правил пожежної безпеки
( Відомості Верховної Ради (ВВР) 1978, N 9, ст. 165 )
{ Із змінами, внесеними згідно з Кодексом
N 2341-III ( 2341-14 ) від 05.04.2001 }

З метою посилення боротьби з пожежами, що завдають великої
шкоди народному господарству та спричиняють інші тяжкі наслідки,
Президія Верховної Ради Української РСР п о с т а н о в л я є:
( Стаття 1 втратила чинність на підставі Кодексу N 2341-III
( 2341-14 ) від 05.04.2001 )

( Стаття 2 втратила чинність на підставі Кодексу N 2341-III
( 2341-14 ) від 05.04.2001 )

( Стаття 3 втратила чинність на підставі Кодексу N 2341-III
( 2341-14 ) від 05.04.2001 )

4. Встановити, що попереднє слідство в справах про злочини,
передбачене статтею 220-1 Кримінального кодексу Української РСР,
провадять слідчі органів внутрішніх справ.
У зв'язку з цим частину другу статті 112
Кримінально-процесуального кодексу Української РСР ( 1002-05 )
після цифр "217-1" доповнити цифрами "220-1".

Голова Президії
Верховної Ради Української РСР О.ВАТЧЕНКО
Секретар Президії
Верховної Ради Української РСР Я.КОЛОТУХА
м. Київ, 16 лютого 1978 р.
N 3086-IXon top