Document 3082-XII, current version — Adoption on April 5, 1993

                                                          
П О С Т А Н О В А
ПРЕЗИДІЇ ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ
Про внесення доповнення до Спеціального
порядку набуття права власності громадянами
на окремі види майна

Президія Верховної Ради України п о с т а н о в л я є:
Поданий Кабінетом Міністрів України і Комісією Верховної Ради
України з питань правопорядку та боротьби із злочинністю проект
Постанови Верховної Ради України про внесення доповнення до
Спеціального порядку набуття права власності громадянами на окремі
види майна внести на розгляд Верховної Ради України.

Голова Верховної Ради України І.ПЛЮЩ
м. Київ, 5 квітня 1993 року
N 3082-XIIon top