Document 308а-06, invalid, current version — Loss of force on June 11, 2009, on the basis - 1254-VI

                                                          
З А К О Н
УКРАЇНСЬКОЇ РАДЯНСЬКОЇ СОЦІАЛІСТИЧНОЇ РЕСПУБЛІКИ
{ Закон втратив чинність на підставі Закону
N 1254-VI ( 1254-17 ) від 14.04.2009, ВВР, 2009, N 36-37,
ст.511 }
Про затвердження Указу
Президії Верховної Ради Української РСР
"Про примусове лікування
і трудове перевиховання злісних п'яниць"
( Відомості Верховної Ради УРСР (ВВР), 1966, N 50, ст. 308 )

Верховна Рада Української Радянської Соціалістичної
Республіки п о с т а н о в л я є:
Затвердити Указ Президії Верховної Ради Української РСР від
17 серпня 1966 року "Про примусове лікування і трудове
перевиховання злісних п'яниць" ( 1н-06 ).

Голова Президії Верховної Ради
Української РСР Д.КОРОТЧЕНКО
Секретар Президії Верховної Ради
Української РСР А.ЗЛЕНКО
м. Київ, 24 грудня 1966 рокуon top