Document 3072-III, current version — Adoption on March 7, 2002

                                                          
П О С Т А Н О В А
ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ
Про утворення Тимчасової слідчої комісії
Верховної Ради України для розслідування
обставин порушень конституційних прав
людини та громадянина стосовно таємниці
телефонних розмов
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2002, N 33, ст.243 )

У зв'язку з розповсюдженням 9 січня 2002 року в засобах
масової інформації фрагментів аудіозапису телефонної розмови
лідера політичної партії і голови виборчого блоку "Єдність"
Олександра Омельченка та лідера виборчого блоку "Наша Україна"
Віктора Ющенка, що є грубим порушенням статей 3, 21, 22, 31
Конституції України ( 254к/96-ВР ), зважаючи на суспільну
небезпеку цієї надзвичайної події, її великий політичний резонанс,
враховуючи непоодинокість факту вчинення подібних злочинів, з
метою об'єднання зусиль народних депутатів України і працівників
правоохоронних органів, спрямованих на розслідування причин та
обставин злочинних дій,
відповідно до пункту 33 частини першої статті 85, частини
четвертої статті 89 Конституції України ( 254к/96-ВР ) Верховна
Рада України п о с т а н о в л я є:
1. Утворити Тимчасову слідчу комісію Верховної Ради України
для розслідування обставин порушень конституційних прав людини та
громадянина стосовно таємниці телефонних розмов (далі - Тимчасова
слідча комісія).
2. Доручити Тимчасовій слідчій комісії:
1) вивчити обставини прослуховування телефонів та
оприлюднення приватної розмови лідера політичної партії і голови
виборчого блоку "Єдність" Олександра Омельченка та лідера
виборчого блоку "Наша Україна" Віктора Ющенка;
2) перевірити факти та свідчення щодо неправомірного
прослуховування телефонних розмов, які призвели до
соціально-політичної напруги;
3) проаналізувати діяльність Служби безпеки України,
Міністерства внутрішніх справ України та Генеральної прокуратури
України стосовно непроведення профілактичних заходів щодо випадків
неправомірного прослуховування телефонних розмов;
4) внести пропозиції щодо вирішення порушених питань.
3. Затвердити такий склад Тимчасової слідчої комісії (по
одному представникові від кожної депутатської фракції Верховної
Ради України):
Литвак - фракція партії "Єдність", Олег Михайлович голова Комісії;
Правденко - фракція "Батьківщина"; Сергій Макарович
Бандурка - фракція Народно-демократичної партії;
Олександр Маркович
Кендзьор - фракція Народного Руху України; Ярослав Михайлович
Козак - фракція партії "Демократичний союз";
Ярослав Іванович
Развадовський - фракція партії "Солідарність"; Віктор Йосипович
Ратушний - фракція Українського Народного Руху;
Михайло Ярославович
Сахно - фракція "Яблуко". Юрій Петрович
4. Запропонувати Генеральній прокуратурі України, Службі
безпеки України, Міністерству внутрішніх справ України надати у
розпорядження Тимчасової слідчої комісії на її вимогу інформацію
щодо стану розслідування справи за фактом прослуховування
телефонних розмов, у межах чинного законодавства сприяти роботі
Тимчасової слідчої комісії, а також розглянути питання щодо участі
їх представників у роботі Тимчасової слідчої комісії.
5. Про результати роботи Тимчасової слідчої комісії доповісти
Верховній Раді України до закінчення дев'ятої сесії Верховної Ради
України.
6. Матеріально-технічне, кадрове, інформаційне та
організаційне забезпечення діяльності Тимчасової слідчої комісії
покласти на Апарат Верховної Ради України.
7. Ця Постанова набирає чинності з дня її прийняття.

Голова Верховної Ради України І.ПЛЮЩ
м. Київ, 7 березня 2002 року
N 3072-IIIon top