Document 3070-XI, valid, current version — Revision on December 17, 1997, on the basis - 649/97-ВР

                                                          
У К А З
ПРЕЗИДІЇ ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНСЬКОЇ РСР
Про внесення змін і доповнень до деяких
законодавчих актів Української РСР і затвердження
Положення про лікувально-виховний
профілакторій для хворих на наркоманію
( Відомості Верховної Ради (ВВР), 1986, N 46, ст. 933 )
( Указ затверджено Законом УРСР
N 3203-XI ( 3203-11 ) від 28.11.86 )
( Із змінами, внесеними згідно з Указами Президії Верховної
Ради УРСР
N 4452-XI ( 4452-11 ) від 21.08.87 N 663-XII ( 663-12 ) від 28.01.91
Законом N 3177-XII ( 3177-12 ) від 05.05.93
Постановою ВР N 245/94-ВР ( 245/94-ВР ) від 15.11.94
Законом N 649/97-ВР ( 649/97-ВР ) від 19.11.97 )

Президія Верховної Ради Української РСР
п о с т а н о в л я є:
I. Внести зміни і доповнення до таких законодавчих актів
Української РСР:
( Пункт 1 втратив чинність на підставі Закону N 3177-XII
( 3177-12 ) від 05.05.93 )
( Стаття 2 розділу I втратила чинність на підставі Закону
N 649/97-ВР ( 649/97-ВР ) від 19.11.97 )
( Стаття 3 втратила чинність на підставі Постанови ВР
N 245/94-ВР ( 245/94-ВР ) від 15.11.94 )
4. У назві і змісті статті 188 Кодексу Української РСР про
адміністративні правопорушення ( 80731-10 ) (Відомості Верховної
Ради УРСР, 1984 р., додаток до N 51, ст. 1122) слова
"виховно-трудових або лікувально-трудових профілакторіях" замінити
словами "виховно-трудових, лікувально-трудових або
лікувально-виховних профілакторіях".
( Розділ II втратив чинність на підставі Закону N 649/97-ВР
( 649/97-ВР ) від 19.11.97 )
III. Цей Указ набирає чинності з 1 січня 1987 року.

Голова Президії
Верховної Ради Української РСР В.ШЕВЧЕНКО
Секретар Президії
Верховної Ради Української РСР М.ХОМЕНКО
м. Київ, 3 листопада 1986 року
N 3070-XI

( Положення про лікувально-виховний профілакторій для хворих на
наркоманію втратило чинність на підставі Закону N 649/97-ВР
( 649/97-ВР ) від 19.11.97 )
on top