Document 3057-III, invalid, current version — Loss of force on October 5, 2016, on the basis - 1404-VIII

                                                          
З А К О Н У К Р А Ї Н И
{ Закон втратив чинність на підставі Закону
N 1404-VIII ( 1404-19 ) від 02.06.2016, ВВР,
2016, N 30, ст.542 }
Про внесення зміни до статті 64 Закону України
"Про виконавче провадження"
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2002, N 30, ст.202 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
1. Доповнити статтю 64 Закону України "Про виконавче
провадження" ( 606-14 ) (Відомості Верховної Ради України,
1999 р., N 24, ст. 207) після частини четвертої новою частиною
такого змісту:
"У разі накладення арешту на майно підприємств-боржників, які
мають стратегічне значення для економіки і безпеки держави,
державний виконавець у 3-денний строк повідомляє Фонд державного
майна України про накладення арешту на майно
підприємств-боржників, а також дані про склад і вартість майна, на
яке накладено арешт, і про розмір вимог стягувача".
У зв'язку з цим частину п'яту вважати частиною шостою.
2. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

Президент України Л.КУЧМА
м. Київ, 7 лютого 2002 року
N 3057-IIIon top