Document 305/94-ВР, first version — Adoption on December 20, 1994
( Attention! This version is not current. Go to the current one? )

                                                          
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про внесення змін і доповнень до
Кримінально-процесуального кодексу України

( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1995, N 2, ст. 9 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
Внести до Кримінально-процесуального кодексу України
( 1002-05, 1003-05 ) такі зміни і доповнення: 1. Частину першу статті 218 викласти в такій редакції: "Визнавши зібрані докази достатніми для складання
обвинувального висновку і виконавши вимоги статті 217 цього
Кодексу, слідчий зобов'язаний оголосити обвинуваченому, що
слідство в його справі закінчено і що він має право на
ознайомлення з усіма матеріалами справи як особисто, так і з
допомогою захисника, а також може заявити клопотання про
доповнення попереднього слідства. Слідчий зобов'язаний роз'яснити
обвинуваченому право заявити клопотання про розгляд його справи у
суді першої інстанції одноособово суддею чи колегіально судом у
складі трьох осіб у випадках, передбачених законом". 2. Статтю 242 доповнити пунктом 5-1 такого змісту: "5-1) чи роз'яснено право на розгляд його справи одноособово
суддею або колегіально у випадках, передбачених законом". 3. Статтю 263 доповнити пунктом 1-1 такого змісту: "1-1) на колегіальний розгляд справи у випадках, передбачених
законом". 4. Частину другу статті 283 виключити.

Президент України Л.КУЧМА
м.Київ, 20 грудня 1994 року
N 305/94-ВРon top