Document 3045-III, previous version — Revision on January 1, 2004, on the basis - 889-IV
( Attention! This version is not current. Go to the current one? )

                                                          
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про внесення змін до деяких законодавчих актів України
у зв'язку з прийняттям Закону України "Про внесення
змін до Закону України "Про проведення експерименту
в житловому будівництві на базі холдингової компанії
"Київміськбуд"
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2002, N 29, ст.192 )
( Із змінами, внесеними згідно із Законом
N 889-IV ( 889-15 ) від 22.05.2003, ВВР, 2003, N 37, ст.308 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
I. Внести зміни до таких законодавчих актів України:
1. Пункт 3.2 статті 3 Закону України "Про податок на додану
вартість" ( 168/97-ВР ) (Відомості Верховної Ради України,
1997 р., N 21, ст. 156, N 51, ст. 305; 1999 р., N 39, ст. 357;
2000 р., N 4, ст. 29, N 20, ст. 149, N 45, ст. 377, N 46, ст. 393;
2002 р., N 8, ст.63), доповнити підпунктом 3.2.11 такого змісту:
"3.2.11. Надання уповноваженими банками послуг з довірчого
управління фондами банківського управління відповідно до Закону
України "Про внесення змін до Закону України "Про проведення
експерименту в житловому будівництві на базі холдингової компанії
"Київміськбуд" ( 3044-14 ).
2. У Законі України "Про оподаткування прибутку підприємств"
( 334/94-ВР ) (Відомості Верховної Ради України, 1997 р., N 27,
ст. 181; 2000 р., N 32, ст. 254): ( Абзац перший пункту 2 розділу
I виправлено згідно з додатковою інформацією "Офіційного вісника
України", N 11, 2002 р.)
1) підпункт 5.2.12 пункту 5.2 статті 5 викласти в такій
редакції:
"5.2.12. Суми коштів, спрямовані уповноваженими банками до
додаткового спеціального резерву страхування коштів пенсійного
фонду банківського управління відповідно до Закону України "Про
внесення змін до Закону України "Про проведення експерименту в
житловому будівництві на базі холдингової компанії "Київміськбуд"
( 3044-14 );
2) пункт 22.25 статті 22 викласти в такій редакції:
"22.25. Установити, що на період, визначений Законом України
"Про внесення змін до Закону України "Про проведення експерименту
в житловому будівництві на базі холдингової компанії
"Київміськбуд" ( 3044-14 ), кошти, внесені платниками податку на
рахунки учасників фондів банківського управління, включаються до
складу валових витрат платника податку в розмірі, що не перевищує
10 відсотків валового доходу цього платника за звітний період".
( Пункт 3 розділу I втратив чинність на підставі Закону
N 889-IV ( 889-15 ) від 22.05.2003 )
II. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

Президент України Л.КУЧМА
м. Київ, 7 лютого 2002 року
N 3045-IIIon top