Document 3033-VI, current version — Adoption on February 16, 2011

                                                          
П О С Т А Н О В А
ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ
Про відкликання проекту
Закону України про внесення змін
до Закону України "Про оцінку майна,
майнових прав та професійну оціночну
діяльність в Україні" та інших законодавчих
актів України щодо усунення корупційних
механізмів у сфері оціночної діяльності
та недопущення монополізації сфери
оціночної діяльності

Відповідно до частини другої статті 104 Регламенту Верховної
Ради України ( 1861-17 ) Верховна Рада України
п о с т а н о в л я є:
Погодитися з пропозицією народного депутата України
Боднар О.Б. про відкликання проекту Закону України про внесення
змін до Закону України "Про оцінку майна, майнових прав та
професійну оціночну діяльність в Україні" та інших законодавчих
актів України щодо усунення корупційних механізмів у сфері
оціночної діяльності та недопущення монополізації сфери оціночної
діяльності ( 2951-17 ) (реєстр. N 4709), поданого народним
депутатом України Боднар О.Б., та зняти його з розгляду.

Голова Верховної Ради України В.ЛИТВИН
м. Київ, 16 лютого 2011 року
N 3033-VIon top