Document 3025-VI, valid, current version — Adoption on February 15, 2011
( Last event — Entry into force, gone March 5, 2011. Take a look at the history? )

                                                          
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про внесення зміни до статті 9 Закону України
"Про порядок направлення підрозділів
Збройних Сил України до інших держав"
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2011, N 36, ст.363 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
1. Статтю 9 Закону України "Про порядок направлення
підрозділів Збройних Сил України до інших держав" ( 1518-14 )
(Відомості Верховної Ради України, 2000 р., N 19, ст. 144)
викласти в такій редакції:
"Стаття 9. Порядок комплектування підрозділів
Збройних Сил України, що направляються
до інших держав
Комплектування посад у підрозділах Збройних Сил України, що
направляються до інших держав для участі в міжнародних миротворчих
операціях у складі миротворчих контингентів, здійснюється виключно
в добровільному порядку.
З військовослужбовцем, який проходить службу за контрактом та
направляється до іншої держави для участі в міжнародних
миротворчих операціях у складі миротворчих контингентів,
підписується додаток до укладеного з ним контракту про проходження
військової служби, що є невід'ємною частиною цього контракту, в
якому зазначаються умови та порядок проходження військової служби
у складі підрозділу, що направляється до іншої держави.
Безперервний строк служби осіб військового і роботи
цивільного персоналу у складі підрозділів Збройних Сил України,
направлених до іншої держави, не може перевищувати одного року".
2. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

Президент України В.ЯНУКОВИЧ
м. Київ, 15 лютого 2011 року
N 3025-VIon top