Document 3018-VI, valid, current version — Adoption on February 15, 2011
( Last event — Entry into force, gone March 5, 2011. Take a look at the history? )

                                                          
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про внесення змін до Закону України
"Про приєднання України до Протоколу
про внесення змін до Міжнародної конвенції
про спрощення та гармонізацію митних процедур"
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2011, N 35, ст.347 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
1. Внести до Закону України "Про приєднання України до
Протоколу про внесення змін до Міжнародної конвенції про спрощення
та гармонізацію митних процедур" ( 227-16 ) (Відомості Верховної
Ради України, 2006 р., N 48, ст. 476) зміни, виклавши його в такій
редакції:
"З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про приєднання України до Міжнародної конвенції
про спрощення і гармонізацію митних процедур
у зміненій редакції згідно з Додатком I до Протоколу
про внесення змін до Міжнародної конвенції
про спрощення та гармонізацію митних процедур

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
Приєднатися до Міжнародної конвенції про спрощення і
гармонізацію митних процедур ( 995_643 ) у зміненій редакції
згідно з Додатком I ( 976_006 ) до Протоколу про внесення змін до
Міжнародної конвенції про спрощення та гармонізацію митних
процедур ( 976_005 ), вчиненого 26 червня 1999 року в м. Брюсселі,
в тому числі Додатком II ( 976_007 ) до нього, прийнявши
Спеціальні додатки (Додаток III ( 976_008 ) до Протоколу), що
додаються".
2. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

Президент України В.ЯНУКОВИЧ
м. Київ, 15 лютого 2011 року
N 3018-VIon top