Document 301-IV, current version — Adoption on November 28, 2002

                                                          
П О С Т А Н О В А
ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ
Про проекти законів України про свободу пересування
та вільний вибір місця проживання в Україні

Розглянувши і обговоривши проект Закону України про свободу
пересування та вільний вибір місця проживання в Україні, поданий
народним депутатом України Зарубінським О.О., та проект Закону
України про свободу пересування та вільний вибір місця проживання
в Україні, поданий народним депутатом України Задорожнім О.В.,
Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
1. Взяти за основу проект Закону України про свободу
пересування та вільний вибір місця проживання в Україні, поданий
народним депутатом України Зарубінським О.О.
2. Доручити Комітету Верховної Ради України з питань прав
людини, національних меншин і міжнаціональних відносин
доопрацювати зазначений законопроект з урахуванням положень
проекту Закону України про свободу пересування та вільний вибір
місця проживання в Україні, поданий народним депутатом України
Задорожнім О.В., а також зауважень і пропозицій суб'єктів права
законодавчої ініціативи та внести його на розгляд Верховної Ради
України на друге читання.

Голова Верховної Ради України В.ЛИТВИН
м. Київ, 28 листопада 2002 року
N 301-IVon top