Document 3003-XII, current version — Adoption on February 12, 1993

                                                          
П О С Т А Н О В А
ПРЕЗИДІЇ ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ
Про забезпечення реалізації права власності
України на належну їй частину рухомого і
нерухомого майна колишнього Союзу РСР
за кордоном
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1993, N 16, ст. 172 )

З метою забезпечення реалізації невід'ємного права України як
однієї з держав - правонаступниць колишнього Союзу РСР за
кордоном, Президія Верховної Ради України п о с т а н о в л я є:
1. Доручити Кабінету Міністрів України вжити необхідних
заходів щодо реалізації права України на належну їй частину
рухомого і нерухомого майна колишноьго Союзу РСР за кордоном та
взяти на себе зобов'язання, пов'язані з використанням цієї частки
майна.
2. Уряду України вступити в переговори з
державами-республіками колишнього Союзу РСР про розподіл
власності, що належала колишньому Союзу РСР за кордоном.

Голова Верховної Ради України І.ПЛЮЩ
м. Київ, 12 лютого 1993 року
N 3003-XIIon top