Document 3/97-ВР, current version — Revision on July 22, 2003, on the basis - 964-IV

                                                          
П О С Т А Н О В А
ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ

Про Концепцію (основи державної політики)
національної безпеки України
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1997, N 10, ст.85 )

( Із змінами, внесеними згідно із Законами
N 2171-III ( 2171-14 ) від 21.12.2000, ВВР, 2001, N 9, ст.38
N 964-IV ( 964-15 ) від 19.06.2003, ВВР, 2003, N 39, ст.351 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
1. Схвалити Концепцію (основи державної політики)
національної безпеки України (додається).
2. Рекомендувати Кабінету Міністрів України, міністерствам та
іншим центральним органам виконавчої влади, які беруть участь у
забезпеченні національної безпеки, керуватися у своїй роботі
схваленою Верховною Радою України Концепцією (основами державної
політики) національної безпеки України.
3. Рекомендувати Президенту України, Кабінету Міністрів
України, Комісії Верховної Ради України з питань оборони і
державної безпеки разом з іншими профільними комісіями прискорити
розробку і подання на розгляд Верховної Ради України проектів
законів про національну безпеку України, про Раду національної
безпеки і оборони України, про зовнішню розвідку, а також
загальнодержавних програм у даній сфері та інших законодавчих
актів, що випливають з положень Концепції (основ державної
політики) національної безпеки України.
4. Комісії Верховної Ради України з питань оборони і
державної безпеки забезпечити контроль за виконанням цієї
Постанови.

Голова Верховної Ради України О.МОРОЗ
м. Київ, 16 січня 1997 року
N 3/97-ВР

( Концепція (основи державної політики) національної безпеки
України втратила чинність на підставі Закону N 964-IV
( 964-15 ) від 19.06.2003 )on top